51.01.021

Metalka Program Elektro pribor

Broj artikla: 51.01.021

Nazivne vrednosti: 16A/250V
Tip priključka: vijčani
Uzemljenje: Sa kontaktom za uzemljenje
Boja: bela
Pakovanje: 70 kom.
Napomena: Koristi se za povezivanje potrošača na električnu mrežu.