04.01.00.

Metalka Program Elektro pribor

Broj artikla: 04.01.00.

Ugradnja: Ugtradnja u zid
Boja: bela
Pakovanje: 1 kom.