01.61.050

Metalka Program Prenosne priključnice sa savitljivim kablom

Broj artikla: 01.61.015

Nazivne vrednosti: 16A/250V; Maksimalno opterećenje 3500W
Stepen zaštite: IP20
Dimenzije: 320x45x55 mm
Tip kabla: H05VV-F 3G1,5 mm²
Uzemljenje: Sa kontaktom za uzemljenje
Boja: bela
Pakovanje: 12 komada
Napomena: Namenjena je za domaćinstvo. Glava utikača je nalivena na kabl dužine 1,5m.