51.15.031

Metalka Program Elektro pribor

Broj artikla: 51.15.031

Nazivne vrednosti: 16A/440V
Tip priključka: vijčani
Uzemljenje: Sa kontaktom za uzemljenje
Boja: crna
Pakovanje: 30 kom.
Napomena: Koristi se za povezivanje potrošača na električnu mrežu.