04.03.00

Metalka Program Elektro pribor

Broj artikla: 04.03.00

Dimenzije: 85,6x18 mm
Tip priključka: vijčani
Materijal podsklopa: keramika
Pakovanje: 5 kom.
Napomena: Kontakti se izradjuju od čeličnog i mesinganog lima