Prikaz svih proizvoda

SET Q OG

1 12.01.050

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, bela, keramika

Broj artikla: 12.01.050
2 12.01.051

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, bela, plastika

Broj artikla: 12.01.051
3 12.01.052

Dvostruka priljučnica, 16A/250V, 2P+E, horizontalna, bela, keramika

Broj artikla: 12.01.052
4 12.01.053

Dvostruka priljučnica, 16A/250V, 2P+E, horizontalna, bela, plastika

Broj artikla: 12.01.053
5 12.01.057

Dvostruka priljučnica, 16A/250V, 2P+E, vertikalna, bela, keramika

Broj artikla: 12.01.057
6 12.01.058

Dvostruka priljučnica, 16A/250V, 2P+E, vertikalna, bela, plastika

Broj artikla: 12.01.058
7 12.01.059

Trofazna priključnica 16A/440V, 3P+N+E, bela, keramika

Broj artikla: 12.01.059
8 12.01.061

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, francuski standard, bela, plastika

Broj artikla: 12.01.061
9 12.01.062

Dvopolna priljučnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, francuski standard, bela, plastika

Broj artikla: 12.01.062
10 12.01.065

Dvostruka priključnica 16A/250V, 2P+E, francuski standard, horizontalna, bela, plastika

Broj artikla: 12.01.065
11 12.01.068

Dvostruka priključnica 16A/250V, 2P+E, francuski standard, vertikalna, bela, plastika

Broj artikla: 12.01.068
12 12.01.001

Jednopolna sklopka 10AX/250V, bela, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.01.001
13 12.01.021

Jednopolna sklopka 10AX/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.021
14 12.01.621

Jednopolna sklopka 16AX/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.621
15 12.01.004

Serijska sklopka 10AX/250V, bela, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.01.004
16 12.01.024

Serijska sklopka 10AX/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.024
17 12.01.624

Serijska sklopka 16AX/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.624
18 12.01.005

Naizmenična sklopka 10AX/250V, bela, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.01.005
19 12.01.025

Naizmenična sklopka 10AX/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.025
20 12.01.625

Naizmenična sklopka 16AX/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.625
21 12.01.006

Unakrsna sklopka 10AX/250V, bela, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.01.006
22 12.01.026

Unakrsna sklopka 10AX/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.026
23 12.01.626

Unakrsna sklopka 16AX/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.626
24 12.01.002

Dvopolna sklopka 10AX/250V, bela, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.01.002
25 12.01.022

Dvopolna sklopka 10AX/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.022
26 12.01.622

Dvopolna sklopka 16AX/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.622
27 12.01.003

Tropolna sklopka 10A/250V, bela, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.01.003
28 12.01.023

Tropolna sklopka 10A/250V, bela, viljčana veza

Broj artikla: 12.01.023
29 12.01.623

Tropolna sklopka 16A/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.623
30 12.01.008

Dvopolna naizmenična sklopka 10AX/250V, bela, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.01.008
31 12.01.028

Dvopolna naizmenična sklopka 10AX/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.028
32 12.01.628

Dvopolna naizmenična sklopka 16AX/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.628
33 12.01.009

Dvostruka naizmenična sklopka 10AX/250V, bela, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.01.009
34 12.01.029

Dvostruka naizmenična sklopka 10AX/250V , bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.029
35 12.01.629

Dvostruka naizmenična sklopka 16AX/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.629
36 12.01.011

Taster svetla 10A/250V, bela, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.01.011
37 12.01.031

Taster svetla 10A/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.031
38 12.01.631

Taster svetla 16A/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.631
39 12.01.010

Taster zvona 10A/250V, bela, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.01.010
40 12.01.030

Taster zvona 10A/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.030
41 12.01.630

Taster zvona 16A/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.630
42 12.01.018

Taster za roletne 10A/250V, bela, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.01.018
43 12.01.038

Taster za roletne 10A/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.038
44 12.01.638

Taster za roletne 16A/250, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.638
45 12.01.020

Potezni taster SOS 10A/250V, bela, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.01.020
46 12.01.040

Potezni taster SOS 10A/250V, bela, vijčana veza

Broj artikla: 12.01.040
47 12.01.070

Razvodna kutija sa 4 uvoda, bela

Broj artikla: 12.01.070
48 12.23.050

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, siva, keramika

Broj artikla: 12.23.050
49 12.23.051

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, siva, plastika

Broj artikla: 12.23.051
50 12.23.052

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, horizontalna, siva, keramika

Broj artikla: 12.23.052
51 12.23.053

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, horizontalna, siva, plastika

Broj artikla: 12.23.053
52 12.23.057

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, vertikalna, siva, keramika

Broj artikla: 12.23.057
53 12.23.058

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, vertikalna, siva, plastika

Broj artikla: 12.23.058
54 12.23.059

Trofazna priključnica 16A/440V, 3P+N+E, siva, keramika

Broj artikla: 12.23.059
55 12.23.061

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, francuski standard, siva, plastika

Broj artikla: 12.23.061
56 12.23.062

Dvopolna priljučnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, francuski standard, siva, plastika

Broj artikla: 12.23.062
57 12.23.065

Dvostruka priključnica 16A/250V, 2P+E, francuski standard, horizontalna, siva, plastika

Broj artikla: 12.23.065
58 12.23.068

Dvostruka priključnica 16A/250V, 2P+E, francuski standard, vertikalna, siva, plastika

Broj artikla: 12.23.068
59 12.23.001

Jednopolna sklopka 10AX/250V, siva, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.23.001
60 12.23.021

Jednopolna sklopka 10AX/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.021
61 12.23.621

Jednopolna sklopka 16AX/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.621
62 12.23.004

Serijska sklopka 10AX/250V, siva, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.23.004
63 12.23.024

Serijska sklopka 10AX/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.024
64 12.23.624

Serijska sklopka 16AX/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.624
65 12.23.005

Naizmenična sklopka 10AX/250V, siva, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.23.005
66 12.23.025

Naizmenična sklopka 10AX/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.025
67 12.23.625

Naizmenična sklopka 16AX/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.625
68 12.23.006

Unakrsna sklopka 10AX/250V, siva, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.23.006
69 12.23.026

Unakrsna sklopka 10AX/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.026
70 12.23.626

Unakrsna sklopka 16AX/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.626
71 12.23.002

Dvopolna sklopka 10AX/250V, siva, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.23.002
72 12.23.022

Dvopolna sklopka 10AX/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.022
73 12.23.622

Dvopolna sklopka 16AX/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.622
74 12.23.003

Tropolna sklopka 10A/250V, siva, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.23.003
75 12.23.023

Tropolna sklopka 10A/250V, siva, viljčana veza

Broj artikla: 12.23.023
76 12.23.623

Tropolna sklopka 16A/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.623
77 12.23.008

Dvopolna naizmenična sklopka 10AX/250V, siva, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.23.008
78 12.23.028

Dvopolna naizmenična sklopka 10AX/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.028
79 12.23.628

Dvopolna naizmenična sklopka 16AX/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.628
80 12.23.009

Dvostruka naizmenična sklopka 10AX/250V, siva, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.23.009
81 12.23.029

Dvostruka naizmenična sklopka 10AX/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.029
82 12.23.629

Dvostruka naizmenična sklopka 16AX/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.629
83 12.23.011

Taster svetla 10A/250V, siva, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.23.011
84 12.23.031

Taster svetla 10A/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.031
85 12.23.631

Taster svetla 16A/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.631
86 12.23.010

Taster zvona 10A/250V, siva, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.23.010
87 12.23.030

Taster zvona 10A/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.030
88 12.23.630

Taster zvona 16A/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.630
89 12.23.018

Taster za roletne 10A/250V, siva, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.23.018
90 12.23.038

Taster za roletne 10A/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.038
91 12.23.638

Taster za roletne 16A/250, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.638
92 12.23.020

Potezni taster SOS 10A/250V, siva, bezvijčana veza

Broj artikla: 12.23.020
93 12.23.040

Potezni taster SOS 10A/250V, siva, vijčana veza

Broj artikla: 12.23.040
94 12.23.070

Razvodna kutija sa 4 uvoda, siva

Broj artikla: 12.23.070