Prikaz svih proizvoda

Royal

1 15.01.050

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, keramika

Broj artikla: 15.01.050
2 15.01.051

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, plastika

Broj artikla: 15.01.051
3 15.01.074

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, EKO, plastika

Broj artikla: 15.01.074
4 15.01.052

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, plastika

Broj artikla: 15.01.052
5 15.12.052

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, crvena, plastika

Broj artikla: 15.12.052
6 15.14.052

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, zelena, plastika

Broj artikla: 15.14.052
7 15.04.052

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, narandžasta, plastika

Broj artikla: 15.04.052
8 15.01.058

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa poklopcem, keramika

Broj artikla: 15.01.058
9 15.01.053

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa poklopcem, plastika

Broj artikla: 15.01.053
10 15.01.068

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa transparentnim poklopcem, keramika

Broj artikla: 15.01.068
11 15.01.063

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa transparentnim poklopcem, plastika

Broj artikla: 15.01.063
12 15.01.054

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa poklopcem i zaštitom od dodira, plastika

Broj artikla: 15.01.054
13 15.01.064

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa transparentnim poklopcem i zaštitom od dodira, plastika

Broj artikla: 15.01.064
14 15.01.057

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, keramika

Broj artikla: 15.01.057
15 15.01.055

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, plastika

Broj artikla: 15.01.055
16 15.01.056

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, plastika

Broj artikla: 15.01.056
17 15.01.059

Trofazna priključnica 16A/440V, 3P+N+E, keramika

Broj artikla: 15.01.059
18 15.01.061

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, francuski standard, plastika

Broj artikla: 15.01.061
19 15.01.062

Dvopolna priljučnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, francuski standard, plastika

Broj artikla: 15.01.062
20 15.01.067

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa poklopcem, francuski standard, plastika

Broj artikla: 15.01.067
21 15.01.079

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa poklopcem i zaštitom od dodira , francuski standard, plastika

Broj artikla: 15.01.079
22 15.01.065

Dvostruka priključnica 16A/250V, 2P+E, francuski standard, plastika

Broj artikla: 15.01.065
23 15.01.066

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, francuski standard, plastika

Broj artikla: 15.01.066
24 15.01.001

Jednopolna sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.01.001
25 15.01.021

Jednopolna sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.021
26 15.01.621

Jednopolna sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.621
27 15.01.007

Jednopolna sklopka sa sig.sij. 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.01.007
28 15.01.027

Jednopolna sklopka sa sig.sij. 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.027
29 15.01.627

Jednopolna sklopka sa sig.sij. 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.627
30 15.01.004

Serijska sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.01.004
31 15.01.024

Serijska sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.024
32 15.01.624

Serijska sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.624
33 15.01.019

Serijska sklopka sa sig.sij. 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.01.019
34 15.01.039

Serijska sklopka sa sig.sij. 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.039
35 15.01.639

Serijska sklopka sa sig. sij. 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.639
36 15.01.005

Naizmenična sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.01.005
37 15.01.025

Naizmenična sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.025
38 15.01.625

Naizmenična sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.625
39 15.01.006

Unakrsna sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.01.006
40 15.01.026

Unakrsna sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.026
41 15.01.626

Unakrsna sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.626
42 15.01.002

Dvopolna sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.01.002
43 15.01.022

Dvopolna sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.022
44 15.01.622

Dvopolna sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.622
45 15.01.003

Tropolna sklopka 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.01.003
46 15.01.023

Tropolna sklopka 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.023
47 15.01.623

Tropolna sklopka 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.623
48 15.01.008

Dvopolna naizmenična sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.01.008
49 15.01.028

Dvopolna naizmenična sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.028
50 15.01.628

Dvopolna naizmenična sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.628
51 15.01.009

Dvostruka naizmenična sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.01.009
52 15.01.029

Dvostruka naizmenična sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.029
53 15.01.629

Dvostruka naizmenična sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.629
54 15.01.011

Taster svetla 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.01.011
55 15.01.031

Taster svetla 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.031
56 15.01.631

Taster svetla 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.631
57 15.01.013

Taster svetla sa sig.sij. 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.01.013
58 15.01.033

Taster svetla sa sig.sij. 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.033
59 15.01.633

Taster svetla sa sig.sij. 16A/250V, viljčana veza

Broj artikla: 15.01.633
60 15.01.010

Taster zvona 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.01.010
61 15.01.030

Taster zvona 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.030
62 15.01.630

Taster zvona 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.630
63 15.01.012

Taster zvona sa sig.sij. 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.01.012
64 15.01.032

Taster zvona sa sig.sij. 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.032
65 15.01.632

Taster zvona sa sig.sij. 16A/250V, viljčana veza

Broj artikla: 15.01.632
66 15.01.017

Taster sa pločicom za natpis sa sig.sij. 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.01.017
67 15.01.037

Taster sa pločicom za natpis sa sig.sij. 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.037
68 15.01.637

Taster sa pločicom za natpis sa sig.sij. 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.637
69 15.01.015

Taster SOS sa sig.sij. 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.01.015
70 15.01.035

Taster SOS sa sig.sij. 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.035
71 15.01.635

Taster SOS sa sig.sij. 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.635
72 15.01.020

Potezni taster SOS 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.01.020
73 15.01.040

Potezni taster SOS 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.040
74 15.01.018

Taster za roletne 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.01.018
75 15.01.038

Taster za roletne 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.038
76 15.01.638

Taster za roletne 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.01.638
77 15.01.071

Telefonska priključnica RJ12 6/4 sa jednim modulom 623K

Broj artikla: 15.01.071
78 15.01.072

Telefonska priključnica RJ12 6/4 sa dva modula 623K

Broj artikla: 15.01.072
79 15.01.077

Komunikaciona priključnica RJ45 8/8 sa jednim modulom Cat6 UTP

Broj artikla: 15.01.077
80 15.01.277

Komunikaciona priključnica RJ45 8/8 sa jednim modulom Cat6 STP

Broj artikla: 15.01.277
81 15.01.078

Komunikaciona priključnica RJ45 8/8 sa dva modula Cat6 UTP

Broj artikla: 15.01.078
82 15.01.278

Komunikaciona priključnica RJ45 8/8 sa dva modula Cat6 STP

Broj artikla: 15.01.278
83 15.01.088

TV priključnica sa jednim modulom, prolazna

Broj artikla: 15.01.088
84 15.01.090

TV priključnica sa jednim modulom, završna

Broj artikla: 15.01.090
85 15.01.091

TV priključnica sa dva modula, završna

Broj artikla: 15.01.091
86 15.01.092

TV priključnica sa dva modula, prolazna / završna

Broj artikla: 15.01.092
87 15.01.142

Elektronski regulator svetlosti sa potenciometrom 230V~, 60-400W

Broj artikla: 15.01.142
88 15.01.042

Elektronski regulator svetlosti sa potenciometrom 230V~, 60-550W

Broj artikla: 15.01.042
89 15.01.045

Jednopolna sklopka sa sig.sij. 16AX/250V, keramika

Broj artikla: 15.01.045
90 15.01.095

Horizontalna sklopka za kupatilo 16AX/250V, keramika

Broj artikla: 15.01.095
91 15.01.096

Vertikalna sklopka za kupatilo 16AX/250V (keramika) sa jednop. sklopkom 10AX/250V (plastika)

Broj artikla: 15.01.096
92 15.01.097

Vertikalna sklopka za kupatilo 16AX/250V (keramika) sa serij. sklopkom 10AX/16AX/250V (plastika)

Broj artikla: 15.01.097
93 15.01.099

Vertikalna sklopka za kupatilo 16AX/250V (keramika) sa serij.sklopkom sa sig.sij.10AX/16AX/250V (plastika)

Broj artikla: 15.01.099
94 15.01.098

Vertikalna sklopka za kupatilo 16AX/250V (keramika), sa dvopolnom priključnicom 16A/250V (keramika)

Broj artikla: 15.01.098
95 15.01.361

Dvostruki ukrasni okvir, horizontalni

Broj artikla: 15.01.361
96 15.01.362

Trostruki ukrasni okvir, horizontalni

Broj artikla: 15.01.362
97 15.01.363

Četvorostruki ukrasni okvir, horizontalni

Broj artikla: 15.01.363
98 15.01.364

Petostruki ukrasni okvir, horizontalni

Broj artikla: 15.01.364
99 15.01.365

Dvostruki ukrasni okvir, vertikalni

Broj artikla: 15.01.365
100 15.01.366

Trostruki ukrasni okvir, vertikalni

Broj artikla: 15.01.366
101 15.01.367

Četvorostruki ukrasni okvir, vertikalni

Broj artikla: 15.01.367
102 15.01.368

Petostruki ukrasni okvir, vertikalni

Broj artikla: 15.01.368
103 15.03.352

Ukrasni okvir, svetlo sivi

Broj artikla: 15.03.352
104 15.05.352

Ukrasni okvir, krem

Broj artikla: 15.05.352
105 15.06.352

Ukrasni okvir, bordo

Broj artikla: 15.06.352
106 15.10.352

Ukrasni okvir, svetlo zeleni

Broj artikla: 15.10.352
107 15.12.352

Ukrasni okvir, crveni

Broj artikla: 15.12.352
108 15.13.352

Ukrasni okvir, svetlo plavi

Broj artikla: 15.13.352
109 15.03.355

Ukrasni okvir za dvostruku i tropolnu priključnicu, svetlo sivi

Broj artikla: 15.03.355
110 15.05.355

Ukrasni okvir za dvostruku i tropolnu priključnicu, krem

Broj artikla: 15.05.355
111 15.06.355

Ukrasni okvir za dvostruku i tropolnu priključnicu, bordo

Broj artikla: 15.06.355
112 15.10.355

Ukrasni okvir za dvostruku i tropolnu priključnicu, svetlo zeleni

Broj artikla: 15.10.355
113 15.12.355

Ukrasni okvir za dvostruku i tropolnu priključnicu, crveni

Broj artikla: 15.12.355
114 15.13.355

Ukrasni okvir za dvostruku i tropolnu priključnicu) – svetlo plavi

Broj artikla: 15.13.355
115 15.03.395

Ukrasni okvir za horiz.sklopku za kupatilo, svetlo sivi

Broj artikla: 15.03.395
116 15.05.395

Ukrasni okvir za horiz.sklopku za kupatilo, krem

Broj artikla: 15.05.395
117 15.06.395

Ukrasni okvir za horiz.sklopku za kupatilo, bordo

Broj artikla: 15.06.395
118 15.10.395

Ukrasni okvir za horiz.sklopku za kupatilo, svetlo zeleni

Broj artikla: 15.10.395
119 15.12.395

Ukrasni okvir za horiz.sklopku za kupatilo, crveni

Broj artikla: 15.12.395
120 15.13.395

Ukrasni okvir za horiz.sklopku za kupatilo, svetlo plavi

Broj artikla: 15.13.395
121 15.03.361

Dvostruki ukrasni okvir, horizontalni, svetlo sivi

Broj artikla: 15.03.361
122 15.03.362

Trostruki ukrasni okvir, horizontalni, svetlo sivi

Broj artikla: 15.03.362
123 15.03.363

Četvorostruki ukrasni okvir, horizontalni, svetlo sivi

Broj artikla: 15.03.363
124 15.03.364

Petostruki ukrasni okvir, horizontalni, svetlo sivi

Broj artikla: 15.03.364
125 15.03.365

Dvostruki ukrasni okvir, vertikalni, svetlo sivi

Broj artikla: 15.03.365
126 15.03.366

Trostruki ukrasni okvir, vertikalni, svetlo sivi

Broj artikla: 15.03.366
127 15.03.367

Četvorostruki ukrasni okvir, vertikalni, svetlo sivi

Broj artikla: 15.03.367
128 15.03.368

Petostruki ukrasni okvir, vertikalni, svetlo sivi

Broj artikla: 15.03.368
129 15.05.361

Dvostruki ukrasni okvir, horizontalni, krem

Broj artikla: 15.05.361
130 15.05.362

Trostruki ukrasni okvir, horizontalni, krem

Broj artikla: 15.05.362
131 15.05.363

Četvorostruki ukrasni okvir, horizontalni, krem

Broj artikla: 15.05.363
132 15.05.364

Petostruki ukrasni okvir, horizontalni, krem

Broj artikla: 15.05.364
133 15.05.365

Dvostruki ukrasni okvir, vertikalni, krem

Broj artikla: 15.05.365
134 15.05.366

Trostruki ukrasni okvir, vertikalni, krem

Broj artikla: 15.05.366
135 15.05.367

Četvorostruki ukrasni okvir, vertikalni, krem

Broj artikla: 15.05.367
136 15.05.368

Petostruki ukrasni okvir, vertikalni, krem

Broj artikla: 15.05.368
137 15.06.361

Dvostruki ukrasni okvir, horizontalni, bordo

Broj artikla: 15.06.361
138 15.06.362

Trostruki ukrasni okvir, horizontalni, bordo

Broj artikla: 15.06.362
139 15.06.363

Četvorostruki ukrasni okvir, horizontalni, bordo

Broj artikla: 15.06.363
140 15.06.364

Petostruki ukrasni okvir, horizontalni, bordo

Broj artikla: 15.06.364
141 15.06.365

Dvostruki ukrasni okvir, vertikalni, bordo

Broj artikla: 15.06.365
142 15.06.366

Trostruki ukrasni okvir, vertikalni, bordo

Broj artikla: 15.06.366
143 15.06.367

Četvorostruki ukrasni okvir, vertikalni, bordo

Broj artikla: 15.06.367
144 15.06.368

Petostruki ukrasni okvir, vertikalni, bordo

Broj artikla: 15.06.368
145 15.10.361

Dvostruki ukrasni okvir, horizontalni, svetlo zeleni

Broj artikla: 15.10.361
146 15.10.362

Trostruki ukrasni okvir, horizontalni, svetlo zeleni

Broj artikla: 15.10.362
147 15.10.363

Četvorostruki ukrasni okvir, horizontalni, svetlo zeleni

Broj artikla: 15.10.363
148 15.10.364

Petostruki ukrasni okvir, horizontalni, svetlo zeleni

Broj artikla: 15.10.364
149 15.10.365

Dvostruki ukrasni okvir, vertikalni, svetlo zeleni

Broj artikla: 15.10.365
150 15.10.366

Trostruki ukrasni okvir, vertikalni, svetlo zeleni

Broj artikla: 15.10.366
151 15.10.367

Četvorostruki ukrasni okvir, vertikalni, svetlo zeleni

Broj artikla: 15.10.367
152 15.10.368

Petostruki ukrasni okvir, vertikalni, svetlo zeleni

Broj artikla: 15.10.368
153 15.12.361

Dvostruki ukrasni okvir, horizontalni, crveni

Broj artikla: 15.12.361
154 15.12.362

Trostruki ukrasni okvir, horizontalni, crveni

Broj artikla: 15.12.362
155 15.12.363

Četvorostruki ukrasni okvir, horizontalni, crveni

Broj artikla: 15.12.363
156 15.12.364

Petostruki ukrasni okvir, horizontalni, crveni

Broj artikla: 15.12.364
157 15.12.365

Dvostruki ukrasni okvir, vertikalni, crveni

Broj artikla: 15.12.365
158 15.12.366

Trostruki ukrasni okvir, vertikalni, crveni

Broj artikla: 15.12.366
159 15.12.367

Četvorostruki ukrasni okvir, vertikalni, crveni

Broj artikla: 15.12.367
160 15.12.368

Petostruki ukrasni okvir, vertikalni, crveni

Broj artikla: 15.12.368
161 15.13.365

Dvostruki ukrasni okvir, vertikalni, svetlo plavi

Broj artikla: 15.13.365
162 15.13.366

Trostruki ukrasni okvir, vertikalni, svetlo plavi

Broj artikla: 15.13.366
163 15.13.367

Četvorostruki ukrasni okvir, vertikalni, svetlo plavi

Broj artikla: 15.13.367
164 15.13.368

Petostruki ukrasni okvir, vertikalni, svetlo plavi

Broj artikla: 15.13.368
165 15.13.361

Dvostruki ukrasni okvir, horizontalni, svetlo plavi

Broj artikla: 15.13.361
166 15.13.362

Trostruki ukrasni okvir, horizontalni, svetlo plavi

Broj artikla: 15.13.362
167 15.13.363

Četvorostruki ukrasni okvir, horizontalni, svetlo plavi

Broj artikla: 15.13.363
168 15.13.364

Petostruki ukrasni okvir, horizontalni, svetlo plavi

Broj artikla: 15.13.364