Prikaz svih proizvoda

Prenosne priključnice sa savitljivim kablom

1 01.30.030

Trostruka prenosna priključnica, dužina kabla 1,5m, bez pregibne sklopke

Broj artikla: 01.30.015
2 01.30.030

Trostruka prenosna priključnica, dužina kabla 3m, bez pregibne sklopke

Broj artikla: 01.30.030
3 01.40.015

Četvorostruka prenosna priključnica, dužina kabla 1,5m, bez pregibne sklopke

Broj artikla: 01.40.015
4 01.41.015

Četvorostruka prenosna priključnica, dužina kabla 1,5m, sa pregibnom sklopkom

Broj artikla: 01.41.015
5 01.41.015

Četvorostruka prenosna priključnica, dužina kabla 3m, sa pregibnom sklopkom

Broj artikla: 01.41.030
6 01.41.015

Četvorostruka prenosna priključnica, dužina kabla 5m, sa pregibnom sklopkom

Broj artikla: 01.41.050
7 01.42.015

Četvorostruka prenosna priključnica sa prenaponskom zaštitom, dužina kabla 1,5m, sa pregibnom sklopkom

Broj artikla: 01.42.015
8 01.01.015

Petostruka prenosna priključnica sa prenaponskom zaštitom+2USB, dužina kabla 1,5m, sa pregibnom sklopkom

Broj artikla: 01.01.015
9 petostruke_siva

Petostruka prenosna priključnica sa prenaponskom zaštitom+2USB, dužina kabla 1,5m, sa pregibnom sklopkom

Broj artikla: 01.23.015
10 petostruke_crna

Petostruka prenosna priključnica sa prenaponskom zaštitom+2USB, dužina kabla 1,5m, sa pregibnom sklopkom

Broj artikla: 01.15.015
11 01.60.015

Šestostruka prenosna priključnica, dužina kabla 1, 5m, bez pregibne sklopke

Broj artikla: 01.60.015
12 01.31..030

Trostruka prenosna priključnica, dužina kabla 1,5m, sa pregibnom sklopkom

Broj artikla: 01.31.015
13 01.31..030

Trostruka prenosna priključnica, dužina kabla 3m, sa pregibnom sklopkom

Broj artikla: 01.31.030
14 01.31..030

Trostruka prenosna priključnica, dužina kabla 5m, sa pregibnom sklopkom

Broj artikla: 01.31.050
15 01.61.050

Šestostruka prenosna priključnica, dužina kabla 1, 5m, sa pregibnom sklopkom

Broj artikla: 01.61.015
16 01.61.050

Šestostruka prenosna priključnica, dužina kabla 3m, sa pregibnom sklopkom

Broj artikla: 01.61.030
17 01.61.050

Šestostruka prenosna priključnica, dužina kabla 5m, sa pregibnom sklopkom

Broj artikla: 01.61.050