Prikaz svih proizvoda

Emporio

1 17.01.050

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, keramika

Broj artikla: 17.01.050
2 17.01.051

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, plastika

Broj artikla: 17.01.051
3 17.01.057

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, keramika

Broj artikla: 17.01.057
4 17.01.055

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, plastika

Broj artikla: 17.01.055
5 17.01.001

Jednopolna sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 17.01.001
6 17.01.621

Jednopolna sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 17.01.621
7 17.01.007

Jednopolna sklopka sa sig.sij. 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 17.01.007
8 17.01.627

Jednopolna sklopka sa sig.sij. 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 17.01.627
9 17.01.004

Serijska sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 17.01.004
10 17.01.624

Serijska sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 17.01.624
11 17.01.005

Naizmenična sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 17.01.005
12 17.01.625

Naizmenična sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 17.01.625
13 17.01.006

Unakrsna sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 17.01.006
14 17.01.626

Unakrsna sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 17.01.626
15 17.01.645

Jednopolna sklopka sa sig.sij .sa nultim kontaktom 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 17.01.645
16 17.01.011

Taster svetla 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 17.01.011
17 17.01.631

Taster svetla 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 17.01.631
18 17.01.013

Taster svetla sa sig.sij. 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 17.01.013
19 17.01.633

Taster svetla sa sig.sij.16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 17.01.633
20 17.01.010

Taster zvona 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 17.01.010
21 17.01.630

Taster zvona 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 17.01.630
22 17.01.012

Taster zvona sa sig.sij. 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 17.01.012
23 17.01.632

Taster zvona sa sig.sij.16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 17.01.632
24 17.01.071

Telefonska priključnica RJ12 6/4 sa jednim modulom 623K

Broj artikla: 17.01.071
25 17.01.072

Telefonska priključnica RJ12 6/4 sa dva modula 623K

Broj artikla: 17.01.072
26 17.01.088

TV priključnica sa jednim modulom, prolazna

Broj artikla: 17.01.088
27 17.01.090

TV priključnica sa jednim modulom, završna

Broj artikla: 17.01.090
28 17.01.091

TV priključnica sa dva modula, završna

Broj artikla: 17.01.091
29 17.01.092

TV priključnica sa dva modula, prolazna / završna

Broj artikla: 17.01.092
30 17.01.142

Elektronski regulator svetlosti sa potenciometrom 230V~, 60-400W

Broj artikla: 17.01.142
31 17.01.042

Elektronski regulator svetlosti sa potenciometrom 230V~, 60-550W

Broj artikla: 17.01.042
32 17.01.077

Komunikaciona priključnica RJ45 8/8 sa jednim modulom Cat6 UTP

Broj artikla: 17.01.077
33 17.01.277

Komunikaciona priključnica RJ45 8/8 sa jednim modulom Cat6 STP

Broj artikla: 17.01.277
34 17.03.352

Ukrasni okvir, sivi

Broj artikla: 17.03.352
35 17.00.352

Ukrasni okvir, transparentni

Broj artikla: 17.00.352
36 17.05.352

Ukrasni okvir, krem

Broj artikla: 17.05.352
37 17.06.352

Ukrasni okvir, bordo

Broj artikla: 17.06.352
38 17.13.352

Ukrasni okvir, svetlo plavi

Broj artikla: 17.13.352
39 17.14.352

Ukrasni okvir, tamno zeleni

Broj artikla: 17.14.352
40 17.15.352

Ukrasni okvir, crni

Broj artikla: 17.15.352
41 17.10.352

Ukrasni okvir, svetlo zeleni

Broj artikla: 17.10.352
42 17.16.352

Ukrasni okvir, pink

Broj artikla: 17.16.352
43 17.03.355

Ukrasni okvir za dvostruku priključnicu, svetlo sivi

Broj artikla: 17.03.355
44 17.00.355

Ukrasni okvir za dvostruku priključnicu, transparentni

Broj artikla: 17.00.355
45 17.05.355

Ukrasni okvir za dvostruku priključnicu, krem

Broj artikla: 17.05.355
46 17.06.355

Ukrasni okvir za dvostruku priključnicu, bordo

Broj artikla: 17.06.355
47 17.13.355

Ukrasni okvir za dvostruku priključnicu, svetlo plavi

Broj artikla: 17.13.355
48 17.14.355

Ukrasni okvir za dvostruku priključnicu, tamno zeleni

Broj artikla: 17.14.355
49 17.15.355

Ukrasni okvir za dvostruku priključnicu, crni

Broj artikla: 17.15.355
50 17.10.355

Ukrasni okvir za dvostruku priključnicu, svetlo zeleni

Broj artikla: 17.10.355
51 17.16.355

Ukrasni okvir za dvostruku priključnicu, pink

Broj artikla: 17.16.355