Prikaz svih proizvoda

Status

1 14.01.050

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, keramika

Broj artikla: 14.01.050
2 14.01.051

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, plastika

Broj artikla: 14.01.051
3 14.01.074

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, EKO, plastika

Broj artikla: 14.01.074
4 14.01.052

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, plastika

Broj artikla: 14.01.052
5 14.12.052

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, crvena, plastika

Broj artikla: 14.12.052
6 14.14.052

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, zelena, plastika

Broj artikla: 14.14.052
7 14.04.052

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, narandžasta, plastika

Broj artikla: 14.04.052
8 14.01.058

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa poklopcem, keramika

Broj artikla: 14.01.058
9 14.01.053

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa poklopcem, plastika

Broj artikla: 14.01.053
10 14.01.068

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa transparentnim poklopcem, keramika

Broj artikla: 14.01.068
11 14.01.063

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa transparentnim poklopcem, plastika

Broj artikla: 14.01.063
12 14.01.054

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa poklopcem i zaštitom od dodira, plastika

Broj artikla: 14.01.054
13 14.01.064

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa transparentnim poklopcem i zaštitom od dodira, plastika

Broj artikla: 14.01.064
14 14.01.057

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, keramika

Broj artikla: 14.01.057
15 14.01.055

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, plastika

Broj artikla: 14.01.055
16 14.01.056

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, plastika

Broj artikla: 14.01.056
17 14.01.059

Trofazna priključnica 16A/440V, 3P+N+E, keramika

Broj artikla: 14.01.059
18 14.01.061

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, francuski standard, plastika

Broj artikla: 14.01.061
19 14.01.062

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, francuski standard, plastika

Broj artikla: 14.01.062
20 14.01.067

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa poklopcem, francuski standard, plastika

Broj artikla: 14.01.067
21 14.01.079

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa poklopcem i zaštitom od dodira , francuski standard, plastika

Broj artikla: 14.01.079
22 14.01.065

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, francuski standard, plastika

Broj artikla: 14.01.065
23 14.01.066

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, francuski standard, plastika

Broj artikla: 14.01.066
24 14.01.001

Jednopolna sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 14.01.001
25 14.01.021

Jednopolna sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.021
26 14.01.621

Jednopolna sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.621
27 14.01.007

Jednopolna sklopka sa sig.sij. 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 14.01.007
28 14.01.027

Jednopolna sklopka sa sig.sij. 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.027
29 14.01.627

Jednopolna sklopka sa sig.sij. 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.627
30 14.01.004

Serijska sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 14.01.004
31 14.01.024

Serijska sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.024
32 14.01.624

Serijska sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.624
33 14.01.019

Serijska sklopka sa sig.sij. 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 14.01.019
34 14.01.039

Serijska sklopka sa sig.sij. 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.039
35 14.01.639

Serijska sklopka sa sig. sij. 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.639
36 14.01.005

Naizmenična sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 14.01.005
37 14.01.025

Naizmenična sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.025
38 14.01.625

Naizmenična sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.625
39 14.01.006

Unakrsna sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 14.01.006
40 14.01.026

Unakrsna sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.026
41 14.01.626

Unakrsna sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.626
42 14.01.002

Dvopolna sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 14.01.002
43 14.01.622

Dvopolna sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.622
44 14.01.022

Dvopolna sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.022
45 14.01.003

Tropolna sklopka 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 14.01.003
46 14.01.023

Tropolna sklopka 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.023
47 14.01.623

Tropolna sklopka 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.623
48 14.01.008

Dvopolna naizmenična sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 14.01.008
49 14.01.028

Dvopolna naizmenična sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.028
50 14.01.628

Dvopolna naizmenična sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.628
51 14.01.009

Dvostruka naizmenična sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 14.01.009
52 14.01.029

Dvostruka naizmenična sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.029
53 14.01.629

Dvostruka naizmenična sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.629
54 14.01.011

Taster svetla 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 14.01.011
55 14.01.031

Taster svetla 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.031
56 14.01.631

Taster svetla 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.631
57 14.01.013

Taster svetla sa sig. sij. 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 14.01.013
58 14.01.033

Taster svetla sa sig.sij. 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.033
59 14.01.633

Taster svetla sa sig.sij. 16A/250V, viljčana veza

Broj artikla: 14.01.633
60 14.01.010

Taster zvona 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 14.01.010
61 14.01.030

Taster zvona 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.030
62 14.01.630

Taster zvona 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.630
63 14.01.012

Taster zvona sa sig.sij. 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 14.01.012
64 14.01.032

Taster zvona sa sig.sij. 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.032
65 14.01.632

Taster zvona sa sig.sij. 16A/250V, viljčana veza

Broj artikla: 14.01.632
66 14.01.017

Taster sa pločicom za natpis sa sig.sij. 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 14.01.017
67 14.01.037

Taster sa pločicom za natpis sa sig.sij. 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.037
68 14.01.637

Taster sa pločicom za natpis sa sig.sij. 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.637
69 14.01.015

Taster SOS sa sig.sij. 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 14.01.015
70 14.01.035

Taster SOS sa sig.sij. 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.035
71 14.01.635

Taster SOS sa sig.sij. 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.635
72 14.01.020

Potezni taster SOS 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 14.01.020
73 14.01.040

Potezni taster SOS 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.040
74 14.01.018

Taster za roletne 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 14.01.018
75 14.01.638

Taster za roletne 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.638
76 14.01.038

Taster za roletne 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 14.01.038
77 14.01.071

Telefonska priključnica RJ12 6/4 sa jednim modulom 623K

Broj artikla: 14.01.071
78 14.01.072

Telefonska priključnica RJ12 6/4 sa dva modula 623K

Broj artikla: 14.01.072
79 14.01.077

Komunikaciona priključnica RJ45 8/8 sa jednim modulom Cat6 UTP

Broj artikla: 14.01.077
80 14.01.277

Komunikaciona priključnica RJ45 8/8 sa jednim modulom Cat6 STP

Broj artikla: 14.01.277
81 14.01.078

Komunikaciona priključnica RJ45 8/8 sa dva modula Cat6 UTP

Broj artikla: 14.01.078
82 14.01.278

Komunikaciona priključnica RJ45 8/8 sa dva modula Cat6 STP

Broj artikla: 14.01.278
83 14.01.088

TV priključnica sa jednim modulom, prolazna

Broj artikla: 14.01.088
84 14.01.090

TV priključnica sa jednim modulom, završna

Broj artikla: 14.01.090
85 14.01.091

TV priključnica sa dva modula, završna

Broj artikla: 14.01.091
86 14.01.092

TV priključnica sa dva modula, prolazna / završna

Broj artikla: 14.01.092
87 14.01.142

Elektronski regulator svetlosti sa potenciometrom 230V~, 60-400W

Broj artikla: 14.01.142
88 14.01.042

Elektronski regulator svetlosti sa potenciometrom 230V~, 60-550W

Broj artikla: 14.01.042
89 14.01.045

Jednopolna sklopka sa sig.sij. 16AX/250V, keramika

Broj artikla: 14.01.045
90 14.01.095

Horizontalna sklopka za kupatilo 16AX/250V, keramika

Broj artikla: 14.01.095
91 14.01.096

Vertikalna sklopka za kupatilo 16AX/250V (keramika) sa jednop. sklopkom 10AX/250V (plastika)

Broj artikla: 14.01.096
92 14.01.097

Vertikalna sklopka za kupatilo 16AX/250V (keramika) sa serij. sklopkom 10AX/16AX/250V (plastika)

Broj artikla: 14.01.097
93 14.01.099

Vertikalna sklopka za kupatilo 16AX/250V (keramika) sa serij.sklopkom sa sig.sij.10AX/16AX/250V (plastika)

Broj artikla: 14.01.099
94 14.01.098

Vertikalna sklopka za kupatilo 16AX/250V (keramika), sa dvopolnom priključnicom 16A/250V (keramika)

Broj artikla: 14.01.098
95 14.01.361

Dvostruki ukrasni okvir, horizontalni, beli

Broj artikla: 14.01.361
96 14.01.362

Trostruki ukrasni okvir, horizontalni, beli

Broj artikla: 14.01.362
97 14.01.363

Četvorostruki ukrasni okvir, horizontalni, beli

Broj artikla: 14.01.363
98 14.01.364

Petostruki ukrasni okvir, horizontalni, beli

Broj artikla: 14.01.364
99 14.01.365

Dvostruki ukrasni okvir, vertikalni, beli

Broj artikla: 14.01.365
100 14.01.366

Trostruki ukrasni okvir, vertikalni, beli

Broj artikla: 14.01.366
101 14.01.367

Četvorostruki ukrasni okvir, vertikalni, beli

Broj artikla: 14.01.367
102 14.01.368

Petostruki ukrasni okvir, vertikalni, beli

Broj artikla: 14.01.368
103 14.02.352

Uklopni okvir, sivi

Broj artikla: 14.02.352
104 14.03.352

Uklopni okvir, svetlo sivi

Broj artikla: 14.03.352
105 14.05.352

Uklopni okvir, krem

Broj artikla: 14.05.352
106 14.06.352

Uklopni okvir, bordo

Broj artikla: 14.06.352
107 14.07.352

Uklopni okvir, plavi

Broj artikla: 14.07.352
108 14.08.352

Uklopni okvir, teget

Broj artikla: 14.08.352
109 14.09.352

Uklopni okvir, žuti

Broj artikla: 14.09.352
110 14.10.352

Uklopni okvir, svetlo zeleni

Broj artikla: 14.10.352
111 14.02.355

Uklopni okvir za dvostruku priključnicu, sivi

Broj artikla: 14.02.355
112 14.03.355

Uklopni okvir za dvostruku priključnicu, svetlo sivi

Broj artikla: 14.03.355
113 14.05.355

Uklopni okvir za dvostruku priključnicu, krem

Broj artikla: 14.05.355
114 14.06.355

Uklopni okvir za dvostruku priključnicu, bordo

Broj artikla: 14.06.355
115 14.07.355

Uklopni okvir za dvostruku priključnicu, plavi

Broj artikla: 14.07.355
116 14.08.355

Uklopni okvir za dvostruku priključnicu, teget

Broj artikla: 14.08.355
117 14.09.355

Uklopni okvir za dvostruku priključnicu, žuti

Broj artikla: 14.09.355
118 14.10.355

Uklopni okvir za dvostruku priključnicu, svetlo zeleni

Broj artikla: 14.10.355
119 14.02.359

Uklopni okvir za tropolnu priključnicu, sivi

Broj artikla: 14.02.359
120 14.03.359

Uklopni okvir za tropolnu priključnicu, svetlo sivi

Broj artikla: 14.03.359
121 14.05.359

Uklopni okvir za tropolnu priključnicu, krem

Broj artikla: 14.05.359
122 14.06.359

Uklopni okvir za tropolnu priključnicu, bordo

Broj artikla: 14.06.359
123 14.07.359

Uklopni okvir za tropolnu priključnicu, plavi

Broj artikla: 14.07.359
124 14.08.359

Uklopni okvir za tropolnu priključnicu, teget

Broj artikla: 14.08.359
125 14.09.359

Uklopni okvir za tropolnu priključnicu, žuti

Broj artikla: 14.09.359
126 14.10.359

Uklopni okvir za tropolnu priključnicu, svetlo zeleni

Broj artikla: 14.10.359
127 14.02.395

Uklopni okvir za horiz.sklopku za kupatilo, sivi

Broj artikla: 14.02.395
128 14.03.395

Uklopni okvir za horiz.sklopku za kupatilo, svetlo sivi

Broj artikla: 14.03.395
129 14.05.395

Uklopni okvir za horiz.sklopku za kupatilo, krem

Broj artikla: 14.05.395
130 14.06.395

Uklopni okvir za horiz.sklopku za kupatilo, bordo

Broj artikla: 14.06.395
131 14.07.395

Uklopni okvir za horiz.sklopku za kupatilo, plavi

Broj artikla: 14.07.395
132 14.08.395

Uklopni okvir za horiz.sklopku za kupatilo, teget

Broj artikla: 14.08.395
133 14.09.395

Uklopni okvir za horiz.sklopku za kupatilo, žuti

Broj artikla: 14.09.395
134 14.10.395

Uklopni okvir za horiz.sklopku za kupatilo, svetlo zeleni

Broj artikla: 14.10.395
135 14.02.396

Uklopni okvir za vertik.sklopku za kupatilo, sivi

Broj artikla: 14.02.396
136 14.03.396

Uklopni okvir za vertik.sklopku za kupatilo, svetlo sivi

Broj artikla: 14.03.396
137 14.05.396

Uklopni okvir za vertik.sklopku za kupatilo, krem

Broj artikla: 14.05.396
138 14.06.396

Uklopni okvir za vertik.sklopku za kupatilo, bordo

Broj artikla: 14.06.396
139 14.07.396

Uklopni okvir za vertik.sklopku za kupatilo, plavi

Broj artikla: 14.07.396
140 14.08.396

Uklopni okvir za vertik.sklopku za kupatilo, teget

Broj artikla: 14.08.396
141 14.09.396

Uklopni okvir za vertik.sklopku za kupatilo, žuti

Broj artikla: 14.09.396
142 14.10.396

Uklopni okvir za vertik.sklopku za kupatilo, svetlo zeleni

Broj artikla: 14.10.396