Laboratorija

Laboratorija Metalke Majur se bavi ispitivanjima raznih proizvoda koji se koriste u elektroinstalaciji kao što su: sklopke, priključnice, utikači, instalacione kutije, prenosne priključnice i sl.

Kontrola i održavanje kvaliteta proizvoda se obavlja kroz tri grupe aktivnosti: 

  1. Podrška razvojnim aktivnostima kroz sagledavanje konstruktivnih rešenja i njihovih usaglašenosti sa zahtevima važećim standardima, a sve u cilju razvoja novih proizvoda ili usavršavanje postojećih.
  2. Verifikacija kvaliteta gotovog proizvoda u skladu sa zahtevima odgovarajućih standarda kvaliteta u cilju dobijanja odgovarajućih atesta na ciljnom tržištu.
  3. Praćenje kvaliteta proizvoda u redovnoj serijskoj proizvodnji primenom odgovarajućih internih ili opštih standarda na slučajno izabranim uzorcima koji se uzimaju iz proizvodnje prema definisanom planu periodičnih ispitivanja.