Pitanja i odgovori

Gde se nalazi Metalka Majur?

Sedište Metalke Majur je u centralnom delu Srbije, u industrijskoj zoni Jagodine. Adresa je Vihorska 9, 35000 Jagodina.

 

Ko je vlasnik Metalke Majur?

Vlasnik i generalni direktor Metalke Majur je gospodin Fevki Šilik.

 

Koliko dugo Metalka Majur proizvodi elektroinstalacioni materijal?

Prvi prekidač u Metalci Majur napravljen je 1991. godine. Tada je proizvedena prva serija prekidača i priključnica i nazvana “Apolo”. Od tada, Metalka Majur konstantno razvija nove i unapređuje svoje postojeće proizvodne programe.

 

Da li su proizvodi Metalke Majur kvalitetni i bezbedni za upotrebu?

Proizvodi Metalke Majur su sertifikovani od strane najpriznatijih sertifikacionih tela Evropske unije, čime je potvrđen kvalitet i bezbednost upotrebe proizvoda. Metalka Majur je nosilac sertifikata ISO 9001:2000 za sistem upravljanja kvalitetom.

 

Od kakvih materijala su napravljeni proizvodi Metalke Majur?

Metalka Majur za izradu svojih proizvoda koristi isključivo visoko kvalitetne materijale poznatih evropskih proizvođača (Covestro, Bassel, Elix i dr.). Plastični delovi proizvoda su izrađeni od samogasivih i UV stabilnih materijala, koji u sebi ne sadrže hemijske supstance opasne po život. UV stabilnost materijala je veoma važna za održavanje iste boje proizvoda i pored konstantne izloženosti sunčevim zracima. Drugim rečima, sklopka ili priključnica bele boje neće promeniti tu boju i pored višegodišnje izloženosti uticaju sunčevih zraka.

 

Da li i kako mogu da zamenim neispravan proizvod Metalke Majur?

Broj neispravnih proizvoda Metalke Majur se meri promilima, ali je moguće da se dogodi i sitna neispravnost kod nekog od proizvoda. U tom slučaju, potrebno je da neispravan proizvod vratite prodavnici gde je kupljen i zatražite da bude zamenjen novim. Metalka Majur u najkraćem roku rešava reklamacije maloprodajama i veleprodajama i neispravne proizvode menja novim. Svi neispravni proizvodi analiziraju se i ispituju, kako bi se izbegle dalje greške i poboljšao kvalitet proizvoda.

 

Šta je bolje: priključnica sa jezgrom od keramike ili polikarbonata?

Metalka Majur u svojoj ponudi ima priključnice sa keramičkim i polikarbonatnim telom. Navika potrošača u Srbiji i bivšim republikama Jugoslavije je upotreba priključnica sa keramičkim telom jer se one smatraju za kvalitetnije i pouzdanije. U evropskim zemljama, od kojih u mnoge i Metalka Majur izvozi svoje proizvode, je dugi niz godina u upotrebi isključivo priključnica sa polikarbonatnim telom koje ima bolje karakteristike od keramičkog tela. Metalka Majur koristi kvalitetne plastične materijale i ima odlično konstruktivno rešenje kontakata unutar priključnice (što su osnovni preduslovi za kvalitetan i dug rad priključnice), tako da je i priključnica sa jezgrom od polikarbonata potpuno bezbedna za upotrebu i samo je stvar izbora klijenta za koju će se varijantu odlučiti.

 

Šta je bolje: vijčana ili bezvijčana veza prekidača i provodnika?

Slično kao i kod priključnica, i kod sklopki postoji stalna dilema, nastala samo zbog navika potrošača. Navika na ovim prostorima je korišćenje prekidača sa vijčanom vezom, zbog, kako elektroinstalateri kažu, sigurnije veze. Sa druge strane, kontakti kod sklopki i tastera Metalke Majur sa bezvijčanom vezom kvalitetno su izvedeni, tako da je obezbeđena sigurna i čvrsta veza, sa stalnom silom pritiska između kontakata i provodnika (što je jako važno za dug i  ispravan rad sklopke). Druga važna prednost bezvijčane veze je skraćen proces montaže proizvoda, što ovu vrstu veze čini ekonomičnijim izborom. Na kraju, izbor je opet samo na kupcu…

 

Čemu služe dvopolne, dvopolne naizmenične, dvostruke naizmenične, tropolne sklopke?

Dvopolna sklopka je namenjena za strujna kola potrošača kod kojih je potrebno istovremeno prekidanje faznog i nultog provodnika. Najčešća je primena kod strujnih kola monofaznih motora. Ostale oblasti primene:

  • potrošači kod kojih je bitno prekidanje i nultog provodnika (objekti koji nemaju zaštitu od napona dodira, objekti sa nulovanom zaštitom, sijalice sa metalnom zaštitnom konstrukcije).
  • kombinacija s priključnicom na veće nazivne struje.

Dvopolna naizmenična sklopka je u sebi sjedinila  funkcije dvopolne i naizmenične sklopke. To znači da se ovom sklopkom može prekidati istovremeno nulti i fazni provodnik (funkcija dvopolne sklopke) sa dva različita mesta (funkcija naizmenične sklopke).

Dvostruka naizmenična sklopka je sjedinila funkciju dve naizmenične sklopke u cilju realizacije mogućnosti uključenja i isključenja dve grupe potrošača sa dva različita mesta.

Tropolna sklopka je namenjena za strujna kola trofaznih potrošača koji se napajaju iz trofazne mreže međufaznog napona 230V. Primena se ogleda u mogućnosti istovremenog uključenja/isključenja tri grupe potrošača.

 

Gde mogu da kupim proizvode Metalke Majur?

Proizvodi Metalke Majur mogu se naći u skoro svakoj dobro snabdevenoj prodavnici elektromaterijala u Srbiji, kao i u prodajnim objektima velikih prodajnih lanaca.

 

Kome mogu da se obratim u vezi bilo kakve informacije vezane za proizvode?

U delu našeg internet sajta “Kontakt” dati su svi neophodni podaci za kontakt sa relevantnim službama i sektorima Metalke Majur. Potrudićemo se da kompletan i kvalitetan odgovor dobijete u najkraćem mogućem roku.