Politika kvaliteta

Politika kvaliteta Metalke Majur zasnovana je na sledećim principima:

 • Zaposleni su jedan od osnovnih oslonaca našeg postojanja i razvoja.
 • Sistem menadžmenta kvalitetom, dokumentovan i usklađen sa standardom ISO 9001, omogućava efikasnije odvijanje procesa rada u svim domenima i stvara uslove za stalno poboljšanje efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom.
 • Domaćinski odnos u poslovanju omogućava racionalizaciju troškova, bez narušavanja kvaliteta proizvoda i uslova rada.
 • Stalno obnavljanje opreme i korišćenje novih tehnologija u službi je kvaliteta proizvoda i povećanja produktivnosti i rentabilnosti poslovanja
 • Proizvodi i tehnologija Metalke Majur ne ugrožavaju bezbednost korisnika i životnu sredinu.
 • Poverenje kupaca zasnovano je na kvalitetnim proizvodima, izraženim prema zahtevima i potrebama tržišta, međunarodnim tehničkim standardima i propisima.
 • Sa kupcima gradimo korektne odnose poštujući ugovorene uslove isporuke
 • Dobavljače biramo na osnovu njihove sposobnosti da ispune definisane kriterijume isporuke.
 • Sa dobavljačima razvijamo partnerske odnose u cilju obezbeđivanja što kvalitetnijih materijala za izradu gotovih proizvoda.
 • Uključivanje preduzeća u sportske, kulturne i humanitarne manifestacije predstavlja doprinos boljem životu šire društvene zajednice.
 • Obezbeđujemo upravljanje nad procesima iz „autsorsa“na nivou koji omogućava stvaranje samo proizvoda koji su usaglašeni sa zahtevima.