Profil preduzeća

Profil preduzeca srbMetalka Majur je društvo za proizvodnju specijalnih alata, elektroinstalacionog materijala, opreme za PTT, spoljnu i unutrašnju trgovinu.

Ključna poslovna aktivnost je proizvodnja elektroinstalacionog materijala.
Metalka Majur je jedan od tržišnih lidera u Srbiji. Veliki deo tržišnog udela preduzeće ima i na tri izvozna tržišta: Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Proizvodi iz programa “Metalke Majur” prisutni su na brojnim tržištima (Rusija, Irak, UAE, Obala Slonovače, Francuska, Holandija, Mađarska, Rumunija, Hrvatska, Slovenija), a konstantno se radi na osvajanju novih što je jedan od najvažnijih strateških ciljeva za dalji razvoj i rast kompanije.

Poslovanje je organizovano po sistemu kvaliteta ISO 9001:2008. Za svoje proizvode Metalka Majur ima brojne međunarodne sertifikate kvaliteta.

Broj zaposlenih je 85 i konstantno se razvija i raste.
Posebno mesto u proizvodnom programu zauzima proizvodnja specijalnih alata za mašinsku industriju (za treća lica), što je bila osnovna delatnost preduzeća u prvim godinama postojanja.