Prikaz svih proizvoda

Royal Exclusive

1 15.71.052

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, plastika

Broj artikla: 15.71.052
2 15.71.064

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa transp.poklopcem i zaštitom od dodira, plastika

Broj artikla: 15.71.064
3 15.71.055

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, plastika

Broj artikla: 15.71.055
4 15.71.059

Trofazna priključnica 16A/440V, 3P+N+E, keramika

Broj artikla: 15.71.059
5 15.71.001

Jednopolna sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.71.001
6 15.71.621

Jednopolna sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.71.621
7 15.71.004

Serijska sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.71.004
8 15.71.624

Serijska sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.71.624
9 15.71.005

Naizmenična sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.71.005
10 15.71.625

Naizmenična sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.71.625
11 15.71.006

Unakrsna sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.71.006
12 15.71.626

Unakrsna sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.71.626
13 15.71.071

Telefonska priključnica RJ12 6/4 sa jednim modulom 623K

Broj artikla: 15.71.071
14 15.71.072

Telefonska priključnica RJ12 6/4 sa dva modula 623K

Broj artikla: 15.71.072
15 15.71.078

Komunikaciona priključnica RJ45 8/8 sa dva modula Cat6 UTP

Broj artikla: 15.71.078
16 15.71.278

Komunikaciona priključnica RJ45 8/8 sa dva modula Cat6 STP

Broj artikla: 15.71.278
17 15.71.088

TV priključnica sa jednim modulom, prolazna

Broj artikla: 15.71.088
18 15.71.090

TV priključnica sa jednim modulom, završna

Broj artikla: 15.71.090
19 15.71.091

TV priključnica sa dva modula, završna

Broj artikla: 15.71.091
20 15.71.092

TV priključnica sa dva modula, prolazna / završna

Broj artikla: 15.71.092
21 15.71.142

Elektronski regulator svetlosti sa potenciometrom 230V~, 60-400W

Broj artikla: 15.71.142
22 15.71.042

Elektronski regulator svetlosti sa potenciometrom 230V~, 60-550W

Broj artikla: 15.71.042
23 15.71.095

Horizontalna sklopka za kupatilo 16AX/250V, keramika

Broj artikla: 15.71.095
24 15.71.096

Vertikalna sklopka za kupatilo 16AX/250V (keramika) sa jednop. sklopkom 10AX/250V (plastika)

Broj artikla: 15.71.096
25 15.71.361

Dvostruki ukrasni okvir, horizontalni

Broj artikla: 15.71.361
26 15.71.362

Trostruki ukrasni okvir, horizontalni

Broj artikla: 15.71.362
27 15.71.363

Četvorostruki ukrasni okvir, horizontalni

Broj artikla: 15.71.363
28 15.71.364

Petostruki ukrasni okvir, horizontalni

Broj artikla: 15.71.364
29 15.71.365

Dvostruki ukrasni okvir, vertikalni

Broj artikla: 15.71.365
30 15.71.366

Trostruki ukrasni okvir, vertikalni

Broj artikla: 15.71.366
31 15.71.367

Četvorostruki ukrasni okvir, vertikalni

Broj artikla: 15.71.367
32 15.71.368

Petostruki ukrasni okvir, vertikalni

Broj artikla: 15.71.368
33 15.72.052

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, plastika

Broj artikla: 15.72.052
34 15.72.064

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa transparentnim poklopcem i zaštitom od dodira, plastika

Broj artikla: 15.72.064
35 15.72.055

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, plastika

Broj artikla: 15.72.055
36 15.72.059

Trofazna priključnica 16A/440V, 3P+N+E, keramika

Broj artikla: 15.72.059
37 15.72.001

Jednopolna sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.72.001
38 15.72.621

Jednopolna sklopka16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.72.621
39 15.72.004

Serijska sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.72.004
40 15.72.624

Serijska sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.72.624
41 15.72.005

Naizmenična sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.72.005
42 15.72.625

Naizmenična sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.72.625
43 15.72.006

Unakrsna sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 15.72.006
44 15.72.626

Unakrsna sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 15.72.626
45 15.72.071

Telefonska priključnica RJ12 6/4 sa jednim modulom 623K

Broj artikla: 15.72.071
46 15.72.072

Telefonska priključnica RJ12 6/4 sa dva modula 623K

Broj artikla: 15.72.072
47 15.72.078

Komunikaciona priključnica RJ45 8/8 sa dva modula Cat6 UTP

Broj artikla: 15.72.078
48 15.72.278

Komunikaciona priključnica RJ45 8/8 sa dva modula Cat6 STP

Broj artikla: 15.72.278
49 15.72.088

TV priključnica sa jednim modulom, prolazna

Broj artikla: 15.72.088
50 15.72.090

TV priključnica sa jednim modulom, završna

Broj artikla: 15.72.090
51 15.72.091

TV priključnica sa dva modula, završna

Broj artikla: 15.72.091
52 15.72.092

TV priključnica sa dva modula, prolazna / završna

Broj artikla: 15.72.092
53 15.72.142

Elektronski regulator svetlosti sa potenciometrom 230V~, 60-400W

Broj artikla: 15.72.142
54 15.72.042

Elektronski regulator svetlosti sa potenciometrom 230V~, 60-550W

Broj artikla: 15.72.042
55 15.72.095

Horizontalna sklopka za kupatilo 16AX/250V, keramika

Broj artikla: 15.72.095
56 15.72.096

Vertikalna sklopka za kupatilo 16AX/250V (keramika) sa jednop. sklopkom 10AX/250V (plastika)

Broj artikla: 15.72.096
57 15.72.361

Dvostruki ukrasni okvir, horizontalni

Broj artikla: 15.72.361
58 15.72.362

Trostruki ukrasni okvir, horizontalni

Broj artikla: 15.72.362
59 15.72.363

Četvorostruki ukrasni okvir, horizontalni

Broj artikla: 15.72.363
60 15.72.364

Petostruki ukrasni okvir, horizontalni

Broj artikla: 15.72.364
61 15.72.365

Dvostruki ukrasni okvir, vertikalni

Broj artikla: 15.72.365
62 15.72.366

Trostruki ukrasni okvir, vertikalni

Broj artikla: 15.72.366
63 15.72.367

Četvorostruki ukrasni okvir, vertikalni

Broj artikla: 15.72.367
64 15.72.368

Petostruki ukrasni okvir, vertikalni

Broj artikla: 15.72.368