Prenosne priključnice sa savitljivim kablom

Namenjene  za domaćinstvo i slične svrhe, nazivne vrednosti  od 16A/250V i maksimalno opterećenje 3500W. Tip kabla koji se koristi je H05VV-F 3G, preseka 1,5 mm2. Proizvodni program čine trostruke i šestostruke prenosne priključnice, sa i bez pregibne sklopke, i dužinama kabla od 1,5m, 3m i 5m. Glava utikača je nalivena na kabl.