Vizija, misija i ciljevi

Vizija

Vizija Metalke Majur je da bude značajna regionalna kompanija u Jugoistočnoj Evropi, operativno izvrsna, dugotrajna, profitabilna i prepoznatljiva po lepom dizajnu i evropskim standardima kvaliteta.

Misija

Misija Metalke Majur satkana je u lepoti detalja kojim korisnik pokreće svoje izvore energije, toplote i svetlosti.
Lepota je u detalju…

Ciljevi

Ciljevi Metalke Majur:

  1. Da ostanemo lider na domaćem tržištu;
  2. Da budemo prisutni na više od 20 izvoznih tržišta u sledećih pet godina;
  3. Da se pronađu nova idejna rešenja radi proširenja proizvodnog asortimana;
  4. Da efikasnije radimo i budemo uspešni u svim domenima poslovanja;
  5. Da svi uživamo u svom poslu, budemo kreativni, aktivni i sveži;