Istorija preduzeća

Istorija

Metalka Majur je počela sa radom 1986. godine (zvaničan datum početka rada je 08.01.1986.), kao mala zanatska radionica za izradu mašinskih elemenata. Radionicu je formirao Radosav Milenković, dipl.inž.maš. u svom i očevom domaćinstvu. Metalka Majur je u prvom periodu postojanja radila preko zanatske zadruge Vihor, čiji je bila član.

Posle 2 godine rada ima 10 zaposlenih radnika, što je u to vreme bio zakonski maksimum. Prvih 5 godina rada radionica se bavi isključivo izradom specijalnih alata i mašina i uslugama na izradi mašinskih delova.

1990. godine radionica je preregistrovana u preduzeće Metalka Majur d.o.o. kada počinje da proizvodi PTT kablovske glave i elektroinstalacioni pribor. U tom periodu počinje nagli razvoj preduzeća. Metalka Majur ostvaruje saradnju sa mnogim naučno – tehničkim institucijama i laboratorijama. U preduzeću je osnovana razvojna služba i konstantno se osvajaju novi proizvodi i tehnologije.

Da bi osigurala stabilnost kvaliteta u proizvodnji svojih proizvoda Metalka Majur je uvela i organizovala svoj rad po sistemu menadžmenta kvalitetom ISO 9001. Za uvedeni sistem menadžmenta kvalitetom dobijen je sertifikat (prvi put 1996.godine) od Saveznog zavoda za standardizaciju Jugoslavije. Sistem kvaliteta prepoznat je u Metalci Majur kao važan segment daljeg razvoja preduzeća i u njega je konstantno ulagano.

1991. godine počinje proizvodnja prvog proizvodnog programa sklopki i priključnica (“Apolo”), a proizvodnja te vrste proizvoda danas je najvažniji poslovni segment preduzeća. U godinama koje slede Metalka Majur tržištu nudi brojne nove programe sklopki i priključnica.

Po istraživanju tržišta koje se svake godine organizuje na teritoriji Srbije, Metalka Majur 2004. godine izbija na lidersko mesto u proizvodnji i prodaji elektro galanterije u Srbiji, a procenat tržišnog učešća iz godine u godinu raste.

Usled brzog razvoja i daljih planova, izgrađen je nov poslovno proizvodni prostor u industrijskoj zoni u Jagodini, od oko 9000m2 u koji je tokom 2006. izmeštena kompletna proizvodnja Metalke Majur. Metalka Majur je 2020. godine promenila vlasničku strukturu. Novi vlasnik i generalni direktor je Fevki Šilik.

Metalka Majur se od svog osnivanja ponaša i deluje kao društveno odgovorna kompanija i vodi računa o:

  • Ekologiji i održivom razvoju;
  • Zaštiti životne sredine i zaštiti zdravlja pojedinca;
  • Poštovanju prava i propisa;
  • Etičkom kodeksu i moralnom ponašanju;
  • Pomoći ugroženima;

Danas je Metalka Majur moderna evropska kompanija sa kvalitetnim kadrom, modernim proizvodnim kapacitetima i konkurentnim proizvodima izrađenim u skladu sa međunarodnim standardima.