Prikaz svih proizvoda

Premijer Plus

1 11.01.050

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, keramika

Broj artikla: 11.01.050
2 11.01.051

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, plastika

Broj artikla: 11.01.051
3 11.01.052

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, plastika

Broj artikla: 11.01.052
4 11.12.052

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, crvena, plastika

Broj artikla: 11.12.052
5 11.14.052

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, zelena, plastika

Broj artikla: 11.14.052
6 11.04.052

Dvopolna priključnica 16A/250V , 2P+E, zaštita od dodira, narandžasta, plastika

Broj artikla: 11.04.052
7 11.01.058

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa poklopcem, keramika

Broj artikla: 11.01.058
8 11.01.053

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa poklopcem, plastika

Broj artikla: 11.01.053
9 11.01.054

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa poklopcem i zaštitom od dodira , plastika

Broj artikla: 11.01.054
10 11.01.057

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, keramika

Broj artikla: 11.01.057
11 11.01.055

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, plastika

Broj artikla: 11.01.055
12 11.01.056

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, plastika

Broj artikla: 11.01.056
13 11.01.059

Trofazna priključnica 16A/440V, 3P+N+E, keramika

Broj artikla: 11.01.059
14 11.01.061

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, francuski standard, plastika

Broj artikla: 11.01.061
15 11.01.062

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, francuski standard, plastika

Broj artikla: 11.01.062
16 11.01.067

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa poklopcem, francuski standard, plastika

Broj artikla: 11.01.067
17 11.01.079

Dvopolna priključnica 16A/250V, 2P+E, sa poklopcem i zaštitom od dodira , francuski standard, plastika

Broj artikla: 11.01.079
18 11.01.065

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, francuski standard, plastika

Broj artikla: 11.01.065
19 11.01.066

Dvostruka priljučnica 16A/250V, 2P+E, zaštita od dodira, francuski standard, plastika

Broj artikla: 11.01.066
20 11.01.001

Jednopolna sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 11.01.001
21 11.01.021

Jednopolna sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.021
22 11.01.621

Jednopolna sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.621
23 11.01.007

Jednopolna sklopka sa sig.sij. 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 11.01.007
24 11.01.027

Jednopolna sklopka sa sig.sij.10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.027
25 11.01.627

Jednopolna sklopka sa sig.sij.16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.627
26 11.01.004

Serijska sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 11.01.004
27 11.01.024

Serijska sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.024
28 11.01.624

Serijska sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.624
29 11.01.019

Serijska sklopka sa sig.sij. 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 11.01.019
30 11.01.039

Serijska sklopka sa sig.sij. 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.039
31 11.01.639

Serijska sklopka sa sig.sij. 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.639
32 11.01.005

Naizmenična sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 11.01.005
33 11.01.025

Naizmenična sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.025
34 11.01.625

Naizmenična sklopka 16AX/250V, viljčana veza

Broj artikla: 11.01.625
35 11.01.006

Unakrsna sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 11.01.006
36 11.01.026

Unakrsna sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.026
37 11.01.626

Unakrsna sklopka 16AX/250V, viljčana veza

Broj artikla: 11.01.626
38 11.01.002

Dvopolna sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 11.01.002
39 11.01.022

Dvopolna sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.022
40 11.01.622

Dvopolna sklopka 16AX/250V, viljčana veza

Broj artikla: 11.01.622
41 11.01.003

Tropolna sklopka 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 11.01.003
42 11.01.023

Tropolna sklopka 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.023
43 11.01.623

Tropolna sklopka 16A/250V, viljčana veza

Broj artikla: 11.01.623
44 11.01.008

Dvopolna naizmenična sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 11.01.008
45 11.01.028

Dvopolna naizmenična sklopka 10AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.028
46 11.01.628

Dvopolna naizmenična sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.628
47 11.01.009

Dvostruka naizmenična sklopka 10AX/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 11.01.009
48 11.01.029

Dvostruka naizmenična sklopka 10AX/250, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.029
49 11.01.629

Dvostruka naizmenična sklopka 16AX/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.629
50 11.01.011

Taster svetla 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 11.01.011
51 11.01.031

Taster svetla 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.031
52 11.01.631

Taster svetla 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.631
53 11.01.013

Taster svetla sa sig.sij. 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 11.01.013
54 11.01.033

Taster svetla sa sig.sij. 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.033
55 11.01.633

Taster svetla sa sig. sij. 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.633
56 11.01.010

Taster zvona 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 11.01.010
57 11.01.030

Taster zvona 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.030
58 11.01.630

Taster zvona 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.630
59 11.01.012

Taster zvona sa sig.sij 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 11.01.012
60 11.01.032

Taster zvona sa sig.sij.10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.032
61 11.01.632

Taster zvona sa sig. sij. 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.632
62 11.01.017

Taster sa pločicom za natpis sa sig.sij. 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 11.01.017
63 11.01.037

Taster sa pločicom za natpis sa sig.sij. 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.037
64 11.01.637

Taster sa pločicom za natpis i sig.sij. 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.637
65 11.01.015

Taster SOS sa sig.sij. 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 11.01.015
66 11.01.035

Taster SOS sa sig.sij. 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.035
67 11.01.635

Taster SOS sa sig. sij. 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.635
68 11.01.020

Potezni taster SOS 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 11.01.020
69 11.01.040

Potezni taster SOS 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.040
70 11.01.018

Taster za roletne 10A/250V, bezvijčana veza

Broj artikla: 11.01.018
71 11.01.038

Taster za roletne 10A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.038
72 11.01.638

Taster za roletne 16A/250V, vijčana veza

Broj artikla: 11.01.638
73 11.01.071

Telefonska priključnica RJ12 6/4 sa jednim modulom 623K

Broj artikla: 11.01.071
74 11.01.072

Telefonska priključnica RJ12 6/4 sa dva modula 623K

Broj artikla: 11.01.072
75 11.01.077

Komunikaciona priključnica RJ45 8/8 sa jednim modulom Cat6 UTP

Broj artikla: 11.01.077
76 11.01.277

Komunikaciona priključnica RJ45 8/8 sa jednim modulom Cat6 STP

Broj artikla: 11.01.277
77 11.01.078

Komunikaciona priključnica RJ45 8/8 sa dva modula Cat6 UTP

Broj artikla: 11.01.078
78 11.01.278

Komunikaciona priključnica RJ45 8/8 sa dva modula Cat6 STP

Broj artikla: 11.01.278
79 11.01.084

Radio / TV / SAT priključnica sa elektronskim sklopom, završna

Broj artikla: 11.01.084
80 11.01.088

TV priključnica sa jednim modulom, prolazna

Broj artikla: 11.01.088
81 11.01.090

TV priključnica sa jednim modulom, završna

Broj artikla: 11.01.090
82 11.01.091

TV priključnica sa dva modula, završna

Broj artikla: 11.01.091
83 11.01.092

TV priključnica sa dva modula, prolazna / završna

Broj artikla: 11.01.092
84 11.01.142

Elektronski regulator svetlosti sa potenciometrom 230V~, 60-400W

Broj artikla: 11.01.142
85 11.01.042

Elektronski regulator svetlosti sa potenciometrom 230V~, 60-550W

Broj artikla: 11.01.042
86 11.01.045

Jednopolna sklopka sa sig.sij.16AX/250V, keramika

Broj artikla: 11.01.045
87 11.01.095

Horizontalna sklopka za kupatilo 16AX/250V, keramika

Broj artikla: 11.01.095
88 11.01.096

Vertikalna sklopka za kupatilo 16AX/250V (keramika) sa jednop. sklopkom 10AX/250V (plastika)

Broj artikla: 11.01.096
89 11.01.097

Vertikalna sklopka za kupatilo 16AX/250V (keramika) sa serij. sklopkom 10AX/16AX/250V (plastika)

Broj artikla: 11.01.097
90 11.01.099

Vertikalna sklopka za kupatilo 16AX/250V (keramika) sa serij.sklopkom sa sig.sij.10AX/16AX/250V (plastika)

Broj artikla: 11.01.099
91 11.01.098

Vertikalna sklopka za kupatilo 16AX/250V (keramika), sa dvopolnom priključnicom 16A/250V (keramika)

Broj artikla: 11.01.098
92 11.01.354

Dvostruki ukrasni okvir, horizontalni i vertikalni

Broj artikla: 11.01.354
93 11.01.355

Trostruki ukrasni okvir, horizontalni i vertikalni

Broj artikla: 11.01.355
94 11.01.356

Četvorostruki ukrasni okvir, horizontalni i vertikalni

Broj artikla: 11.01.356
95 11.01.357

Petostruki ukrasni okvir, horizontalni i vertikalni

Broj artikla: 11.01.357
96 11.56.41

Telefonska priključnica sa 1 modularnom telef. priključnicom, 4 kontakta

Broj artikla: 01.56.41
97 11.57.41

Telefonska priključnica sa 2 modularne telef. priključnice, 4 kontakta

Broj artikla: 01.57.41
98 11.58.41

Telefonska priključnica sa 3 modularne telef. priključnice, 4 kontakta

Broj artikla: 01.58.41
99 11.81.01

Dodatak za ugradnju telefonske priključnice na zid

Broj artikla: 01.81.01