Kvalitet

Osnovni pokazatelji kvaliteta naših proizvoda su: vek trajanja, pouzdanost, raspoloživost i bezopasnost pri radu. Bezbednost u radu je važna karakteristika za kupca jer mu omogućuje nesmetan rad uz maksimalnu sigurnost.

Upravljanje kvalitetom sprovodimo na tri nivoa:

Planiranje kvaliteta predstavlja skup zadataka menadžmenta kvalitetom kojim se strategije prenose na operativni nivo. Odeljenje za razvoj proizvoda u saradnji sa drugim funkcijama oblikuje proizvod u skladu sa zahtevima standarda i kupaca.

Kontrolisanje kvaliteta je usmereno na ispunjavanje zahteva kvaliteta. Obuhvata kontrolu ulaznih materijala, delova, podsklopova, sklopova, proizvodnog procesa, montaže, pakovanja i kontrolu gotovog proizvoda.

Poboljšanje kvaliteta je stalni proces i deo uspostavljenog sistem menadžmenta kvalitetom, sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008.
Usaglašenost sa standardima data je u priloženom dokumentu.

kvalitet